Activiteiten in de kerken in Oosterbeek

In de kerkgebouwen in Oosterbeek vinden niet alleen activiteiten plaats voor de eigen kerkelijke gemeente. De gebouwen (zowel kerkzaal als nevenruimten) worden ook benut voor veel andere activiteiten, die een maatschappelijk, cultureel, sociaal karakter hebben.

Het betreft activiteiten die georganiseerd worden door: Commissie Thee met Thema https://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/bezinning/oecumenische-activiteiten/#1551180205468-828bc477-50a5 Bernulphus Evenementen (https://www.bernulphus.nl/index.php/evenementen), de Remonstrantse Kerk (https://oosterbeek.remonstranten.nl/), Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek (https://www.oudekerkoosterbeek.nl/stichting/bestuur-stichting-vrienden-oude-kerk) en Culturele Stichting de Oude Kerk (https://www.concertenoudekerk.nl/). Cultuurinrenkum presenteert een selectie van activiteiten die plaats vinden in de Vredebergkerk, Oude Kerk, St Bernulphuskerk en Remonstrantse Kerk, en incidenteel (namens bovenstaande organisaties) ook in het Filmhuis.

Mocht u overigens méér willen weten over de geschiedenis van de kerkgebouwen in de Gemeente Renkum, dan bevelen wij u de site van Hans Braakhuis aan: http://www.hansbraakhuis.nl/Renkum/kerken/kerken.html

Contactgegevens
026-3333854