Vluchtelingenbeleid: kan het humaner?
Vluchtelingenwerk NL

2022: Opnieuw een zomer vol hoofdbrekens hoe vluchtelingentoelating en -opvang te organiseren. Zijn we als samenleving door de humanitaire bodem gezakt als het gaat om de manier waarop we omgaan met asielzoekers? Er wordt alarm geslagen over de manier waarop vluchtelingen en speciaal kinderen in ons land worden opgevangen. Het Rode Kruis zet in allerijl tenten op, mensen en kinderen slapen buiten of op stoelen, bivakkeren wekenlang in ondermaatse noodopvang. De overheid kondigt wetgeving aan om opvang door gemeenten af te dwingen.

Het is niet het eerste jaar dat ons asielsysteem in haar voegen kraakt. Is dat onvermijdelijk vanwege de omvang en complexiteit van het vraagstuk? Wordt de grens bereikt van wat er mogelijk is in ons land? Hoe Europees moet of kan het? Kan de crisis in de opvang van asielzoekers ook nieuwe kansen bieden?

Jan van der Werff werkte 32 jaar bij Vluchtelingenwerk. Begon er als vrijwilliger, en eindigde als directeur van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Hij kijkt met ons terug naar de ontwikkelingen, en naar de toekomst, met de vraag: "kan het humaner en rechtvaardiger, en hoe dan?"

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

Lezing
Wanneer
zo 26 feb. — 16:00 tot 17:30
Prijs
vrijwillige bijdrage
Waar
Door
Activiteiten in de kerken in Oosterbeek